Para-zebra.si
POZOR
POMEMBNO!

Spletna stran je namenjena podajanju informacij bolnikom in
NE NADOMEŠČA ZDRAVNIŠKEGA NASVETA.

Avtorica ne prevzemam nikakršne odgovornosti za kakršnokoli ravnanje ali posledice ravnanj, ki izhajajo iz informacij na tej strani.

Avtorica nisem zdravnica. Informacije na tej strani izhajajo iz spletnih virov, izkušenj drugih bolnikov in podobnega.

V primeru kakršnega koli dvoma priporočam, da se obrnete na lečečega zdravnika.